Κατάλογος μεγεθών

OneSIzeDiaperchart
SIzeDiaperchart
SwimDiaperchart
TrainingPantssizechart
Underwearsizechart4
Shortssizechart2
table_onesize_02
* Η ηλικία είναι κατά προσέγγιση και το μέγεθος εξαρτάται από το βάρος και το ύψος του μωρού. Οι κατάλογοι έχουν δημιουργηθεί με δεδομένο, συνήθεις αναλογίες μωρών για συγκεκριμένες ηλικίες.