Δήλωση Άρνησης

Οι πληροφορίες που περιέχονται στην ιστοσελίδα αυτή, προορίζονται για γενική ενημέρωση και μόνο. Για τις πληροφορίες που παρέχονται από την Charlie Banana®, ενώ γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια να είναι ακριβής και ενημερωμένες, δεν εγγυόμαστε οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή δέσμευση, σχετικά με την πληρότητα, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την καταλληλότητα ή την διαθεσιμότητα σε σχέση με την ιστοσελίδα ή τις πληροφορίες, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, ή τα σχετικά γραφικά που περιέχονται στην ιστοσελίδα για οποιοδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρησιμοποίηση ή αξιοποίηση των πληροφοριών αυτών, γίνεται αυστηρά με δική σας ευθύνη.

Σε καμία περίπτωση δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, έμμεση ή παρεπόμενη απώλεια ή ζημία, ή οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που προέρχεται από απώλεια δεδομένων ή κερδών που προκύπτουν από ή σε σχέση με τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου.

Μέσα από αυτή την ιστοσελίδα μπορείτε να συνδέεστε σε άλλες ιστοσελίδες που δεν είναι υπό τον έλεγχο της Charlie Banana®. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο πάνω στη φύση, το περιεχόμενο και τη διαθεσιμότητα των εν λόγω δικτυακών τόπων και σελίδων. Η συμπερίληψη εξωτερικών συνδέσεων δεν σημαίνει κατ ‘ανάγκη σύσταση ή δεν μπορεί να θεωρεί ότι αποδεχόμαστε τις απόψεις που εκφράζονται στο εσωτερικό τους.

Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ο ιστότοπος να λειτουργεί ομαλά. Ωστόσο, η Orfeapharma Ltd , δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και δεν θα είναι υπεύθυνη για το εάν ο δικτυακός τόπος δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών θεμάτων πέρα από τον έλεγχό μας.